חללי השכרה

מרפסת

מכילה עד 25 איש בישיבה סביב שולחנות וצופה על שדרות רוטשילד