לימוד

בית מדרש למטפלים ומטפלות

בית מדרש מטפלים.ות: קריאה פרשנית בסוגיות תלמודיות והשתקפותן בראי הפסיכואנליזה והספרות.

תדירות מפגשים: פעם בשבוע, שמונה מפגשים סה”כ. 18:00-21:30

גודל קבוצה: 23 משתתפים.

בהנחיית פרופ’ מירב רוט, ראש החוג לפסיכותרפיה באוניברסיטת ת”א, וד”ר רות קלדרון