לימוד

דרושים תלמידי חכמים חילוניים / ד”ר רות קלדרון

מאמר על חשיבותם של אנשי ונשות רוח ולימוד גם במגזר החילוני