לימוד

כיתות י”א

מרבית השנה בשכבת י”א מוקדשת להיכרות עם שלוש הדתות המונותיאסטיות. התלמידים מכירים מתוך הטקסטים את עולמה של היהדות בימי הבית השני ובתקופתם של חז”ל, הם לומדים על הולדת הנצרות ותפיסותיה המכוננות, ומתוודעים אף לאסלאם באמצעות הקוראן וספרות החדית’.
פרק נוסף מוקדש לפילוסופיה של ימי הביניים ולהתמודדותה עם המפגש בין הרציונליות לדתות המבוססות על התגלות.