לימוד

עמיתים: שנת תשפ”ב

תוכנית הלימודים של שנת תשפ”ב:

 

תאריך

יום בשבוע

31.10.21

ראשון

פתיחת סמסטר סתיו

27.1.22

חמישי

סיום סמסטר סתיו

6.3.22

ראשון

פתיחת סמסטר אביב

23.6.22

חמישי

סיום שנת הלימודים

 

 

 

 

 

 

 

 

סמסטר א’ – “על הדיבור”

ימי ראשון:

17:00 – 19:45: בית מדרש קלאסי: תלמוד, מסכת נדרים עם ד”ר יעקב צ’ מאיר ונריה שפירא

20:15 – 21:45: ״מה איכפת לציפור״ – שיעור בהאזנה עם יובל נדב: דיבור מוזיקלי על פרשנות, עיבוד, הבעה אישית ויצירה.

דיבור מוזיקלי על פרשנות, עיבוד, הבעה אישית ויצירה.

ימי חמישי:

17:00 – 18:30 – דיבורי כפירה. בעקבות הכופרים הגדולים של הפילוסופיה עם ד”ר ג’רמי פוגל

18:45 – 20:00 – ‘מי זאת עולה מן המדבר’ – דיבור כפעולה בספרות הזוהר עם ד”ר נטע סובול

20:30 – 21:45 – ביקור סטודיו – עמיתים ואומנים

סמסטר ב’

ימי ראשון:

17:00 – 19:45: בית מדרש קלאסי: תלמוד עם ד”ר אסף תמרי וגל אלניר

20:15 – 21:45: ספרות עברית

ימי חמישי:

17:00 – 18:30 – מקרא עם גרא טוביה

18:45 – 20:00 – אגדות תלמודיות עם ד”ר רות קלדרון | מסע אל תרבות היידיש עם מנדי כהאן

20:30 – 21:45 – ביקור סטודיו – עמיתים ואומנים