לימוד

עמיתים: שנת תשפ”ג

תוכנית הלימודים של שנת תשפ”ג

 סמסטר סתיו – 25.1.23 – 30.10.22

יום ראשון:

17:00-20:00 – בית מדרש תלמוד: מסכת פסחים עם ד”ר יעקב מאיר ונריה שפירא

20:30- 22:00 – “בין אפיקורס לאפיקורסים” –  שעור פילוסופיה עם ד”ר ג’רמי פוגל

יום רביעי:

17:00-18:30 – “סוציולוגיה ישראלית” עם אינס אליאס

18:45- 20:00 –  “הפואטיקה של הסיפור החז”לי” – עם ד”ר רות קלדרון

20:30- 22:00 – ביקור סטודיו: העמיתים מציגים את עולמם

סמסטר אביב – 21.6.23 – 12.3.23

יום ראשון:

17:00- 20:00 – בית מדרש תלמוד: מסכת ברכות עם גל אלניר ומומי פאלוך

20:30 – 22:00 – “חידת האינדיבידואליזם הקולקטיבי” שעור ספרות עם ד”ר אבי גרפינקל

יום רביעי: 

17:00- 18:30 – שעור מקרא עם גרא טוביה

18:45- 20:00 – “שעור כללי” מפגש עם מורים ואנשי רוח מגוונים לתלמידי עלמא שנה א+שנה ב

20:30- 22:00 – ביקור סטודיו: העמיתים מציגים את עולמם

תכנית הלימודים

  1. קריאה יחפהגרא טוביה
  2. סוציולוגיה ומגדראינס אליאס
  3. הפואטיקה של הסיפור התלמודיד"ר רות קלדרון
  4. בית מדרש קלאסי: תלמודד"ר יעקב צ' מאיר ונריה שפירא
  5. פילוסופיהד"ר ג'רמי פוגל