תרבות

דליה כהן קנוהל – אריה בקלקיליה

בהשתתפות: פרופ׳ ישראל קנוהל, פרופ׳ סרג׳ רוזר, בשמת חזן, מנשה כהן, הרב יסף ברוך פרומר
פרשת מסעותיו של אריה שבורח מגן החיות של קלקיליה שמעוררים את הגיבורים לרדת לעומקי מאורעות “הכתם השחור” של מלחמת ששת הימים.

בהשתתפות:
פרופסור ישראל קנוהל, פרופסור סרג’ רוזר, בשמת חזן, ד”ר דליה קנוהל, מנשה כהן, הרב יוסף ברוך פרומר
מנחה: יורם בלומנקרנץ
קטעי קריאה: ד”ר רות-גי דוידזון