תרבות

ד״ר רות קלדרון – המלחמה על הבית

״הערך הזה של משפחה, של בית, של שקט
בעצם הוא המטרה של הקמת מדינה.
בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל״
ד”ר רות קלדרון