תרבות

‘מהפכה המתחוללת בין שניים’

‘מהפכה המתחוללת בין שניים’ – ע”פ הסיפור התלמודי על רבי יוחנן ורב כהנא

מרצות: ד”ר רות קלדרון וד”ר מירב רוט

מתוך תיקון ליל שבועות 2023 – ‘עלמא בספריה’

צילום ועריכה: אור בן דוד

'מהפכה המתחוללת בין שניים'