תרבות

"קונטרסים" – קול קורא

לקראת התערוכה "קונטרסים" אשר תציג מחברות שצוירו, שורבטו ונכתבו במהלך השיעורים בבית עלמא, אתם מוזמנים לצרף את מחברותיכם.

התערוכה תתפרש על פני רחבי הבית ותתמקד בכיתות הלימוד.
חלק מהמחברות יוצג כך שהמבקרים יוכלו לדפדף בהן באמצעות כפפות בד לבנות. אנא ציינו את היענותכם או אי-הסכמתכם למהלך הדפדוף.
נודה אם תצרפו לתשובתכם דימוי או שניים.את המענה וכל שאלה יש לשלוח בבקשה ל-breuershlomit@gmail.com
עד ליום 5.2.24.
פתיחת התערוכה: יום שישי, 8.3.24