תרבות

פרק מס' 1 – המתת חסד

קריאה בסיפור התלמודי אודות הוצאתו להורג של ר' חנינא בן תרדיון ע"י השלטון הרומאי (תלמוד בבלי עבודה זרה יח ע"א). בהשתתפות: ד"ר יורם יובל וד"ר נועם זהר. באדיבות רות קלדרון, קרן אבי חי ורשת.