לימוד

בית מדרש יוצרים

דרך לימוד זו אמונה על קריאה עצמאית במקורות ראשוניים, הכרות עם הספריות הפרשניות ובניית כלי לימוד ודיון בחבורה. בית המדרש מחדש לימוד שאינו פרונטלי ומכשיר תלמיד.ת חכמים להמשך מסע הלימוד. ‘בית מדרש יוצרים’ בעלמא הוא מרחב לימוד המיועד לחבורת לימוד בעלת רקע מקצועי משותף (גילדה מקצועית). במפגשים דו שבועיים רוכשים המשתתפים כלי לימוד במקורות הקלאסיים של התרבות העברית ומתוך הלימוד נעשה תהליך של תרגום ופרשנות מן ואל השדה המקצועי.

הזמנה לבית מדרש קרוא וכתוב בעלמא! יוצרים, מחנכים קוראים וכותבים מוזמנים להצטרף לבית מדרש בעלמא המציע קריאה בכתבי רבי נחמן מברסלב ובספרות הקבלה והזהר. הלימוד יתקיים בהנחיית ד”ר אסף...
יוצרים העוסקים במקצועות הכתיבה: משוררים, סופרים, פזמונאים, תסריטאים ושאר מי שמלאכתם היא כתיבתם. מוזמנים לתוכנית בית מדרש ייחודית בעלמא המציעה קריאה בכתבי רבי נחמן מברסלב ובספרות הקבלה והזהר בהנחיית...
בית מדרש מטפלים.ות: קריאה פרשנית בסוגיות תלמודיות והשתקפותן בראי הפסיכואנליזה והספרות. תדירות מפגשים: פעם בשבוע, שמונה מפגשים סה”כ. 18:00-21:30 גודל קבוצה: 23 משתתפים. בהנחיית פרופ’ מירב רוט, ראש החוג...

בית מדרש פרפורמטיבי

מוזמנים למעבדה אומנותית חדשנית ללימוד
בית מדרש פרפורמטיבי בעלמא יוצרים ויוצרות בתחומי בימוי התיאטרון, המחזאות, המשחק, עיצוב הבמה, הפרפורמנס, תיאטרון הבובות והחפצים, תיאטרון התנועה, התיאטרון החזותי, הכוריאוגרפיה, המחול והספוקן וורד. בבית המדרש נתחקה אחר...