תרבות

עלמא ספרים

עלמא הוציאה סדרה של ספרי הגות בתרבות עברית (עלמא-עם עובד) וסדרה של ספרי 'טקסי חיים' (הוצאת ידיעות אחרונות)