תרבות

מה צריך משכיל עברי לדעת?

החולקים: ד"ר רם פרומן מול ד"ר רות קלדרון | בהנחיית ד"ר ג'רמי פוגל