לימוד

עמיתי עלמא

התכנית מציעה לימוד מעמיק של התרבות העברית ומזמינה את לומדיה- מחנכים ופעילים חברתיים, אומנים.ות, יוצרים.ות, אנשי תרבות ותקשורת לפתוח צוהר אל אוצרות ומעיינות ההשראה והדעת של התרבות העברית, להתכתב עימם, להתמודד עם ערכיהם ולהפוך אותם למקור השראה. מטרת התכנית היא לבסס תשתית למחשבה וליצירה עברית חדשה על ידי חיבור 'עלמאי' ייחודי בין שפת בית המדרש, האקדמיה וסדנת האמן, מתוך תפיסת היסוד כי התרבות העברית הינה יצירה דינאמית הפתוחה לפרשנות ולשינוי, וכי יוצרים והוגים החיים ופועלים בישראל הם שותפים משמעותיים בעיצובה.

**ההרשמה לשנת תשפ"ג פתוחה עד ה22 לאוגוסט 2022** הלימוד היהודי המסורתי מתאפיין לא רק בתכניו, דהיינו תנ"ך, תלמוד או מקורות יהודיים אחרים, אלא גם בשיטה הפדגוגית הייחודית שלו, החברותא...
הלימוד היהודי המסורתי מתאפיין לא רק בתכניו, דהיינו תנ"ך, תלמוד או מקורות יהודיים אחרים, אלא גם בשיטה הפדגוגית הייחודית שלו, החברותא או הלמידה הדיאלוגית שפותחה בדורות של לימוד בבית...
יום ראשון: 16:00-19:30: בית מדרש קלאסי: תלמוד, עם צוותי בית המדרש שלנו – ד"ר יעקב מאיר, ד"ר אסף תמרי, גל אלניר ונריה שפירא. 20:00-21:30: כל הדרכים להיות אלוהים: יונה וולך,...