תרבות

לוח השנה הישראלי

לוח השנה הישראלי הוא הזדמנות לבחינה מחודשת של ערכי יסוד, וחגיגה של ערכים ושאלות העומדות בבסיס חיינו המשותפים כאן. עלמא הביאה לתרבות הישראלית הכללית את ‘תיקון ליל שבועות’ כליל לימוד ותרבות עשיר ופתוח, שהתקבל מאז בכל הארץ. בדומה לכך עלמא חידשה ‘ערבי סליחות’, ארועי חגים ומועדים אחרים המבקשים עדכון רלוונטי לישראלים היום.