תרבות

מחלוקות

אל מול מציאות בה עמדות הופכות מהר מדי לדוגמטיות ובה מחלוקת הופכת מיד לקרב צעקות, אנו בעלמא שואפים לאפשר דיוני עומק, מתוך מחשבה שחקר האמת דורש לא רק חשיבה עצמאית, אלא גם הקשבה ודיאלוג. מחלוקות בעלמא מפגיש בכל פעם שני אינטלקטואלים ישראליים בולטים, שיציגו עמדות מנוגדות בנוגע לשאלה העומדת על סדר היום הישראלי.